Trinn 1 - Grunnkurs

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer, og kan gjennomføres med inntil 16 elever. Det skal være 4 timer undervisning om førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke. Av dette skal 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke. Det skal være 3 timer undervisning om kjøring i mørket. Av dette skal minst 1 time skal være en utedemonstrasjon. Denne demonstrasjonen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 time av mørkekjøringsopplæringen gjennomføres som demonstrasjon i bil med eleven som passasjerer. Denne kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Øvrig undervisning skal være 10 timer og fordeles over minst 3 samlinger. For å få godkjent kurset, må eleven ha deltatt i alle timene som hører inn under tema 1 til og med 7. Hvis en elev har forfall til deler av kurset, må dette tas igjen på tilsvarende kurs senere. I perioden 16. mars – 31. oktober gis det rett til øvingskjøring etter at tema 6 er gjennomført. Avlegges førerprøven i perioden 1. november – 15. mars, vil bestått førerprøve gi førerrett kun fram til 1. mars året etter, hvis kandidaten ikke har fullført mørkekjøringsdemonstrasjonene.

Trinn 2 - Grunnleggende kompetanse

Trinn 3 - Trafikal del

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Trinn 5 - Førerprøve

Det er Statens vegvesen som gjennomfører førerprøven. Du meldes opp i samråd med læreren din når opplæringen nærmer seg avslutningen. NB ! Men husk at du først må ha bestått teoriprøven før det kan bestille oppkjøring. Førerprøven er omfattende, den varer i 65 min. Dette gjør at Statens vegvesen kan sjekke at kandidaten har nådd målene i undervisningen. Som vist under .For å stille sterkest mulig på en førerprøve bør man ha en prøveoppkjøring med faglig leder i god tid før førerprøven. Husk legitimasjon til alle prøver. Den praktiske prøven inneholder også 2 teoretiske spørsmål om bilen ( be om eget dokument for sikkerhetskontroll av kjøretøyet) ved skolen

TRAFIKALTGRUNNKURS

Pakketilbud kl B

Alle pakketilbud gjelder hverdager mellom kl 08.00 -17.00. Kjøring etter denne tiden betalest tillegg i henhold til prislise.

klasse B

Det er ingen aktive kurs innen klasse B for øyeblikket